ML65X
TÜRKİYE'NİN MİLİMETRİK
HASSAS KUYU KOPYALAMA
ÖZELLİĞİNE SAHİP İLK
ASANSÖR KONTROL KARTI.


− EN81-1/2 + A3 standartlarına uygun
− 24 durak
− Kabin ile CAN-BUS haberleşme
− Milimetrik hassas kuyu kopyalama özelliği
− Kabin butonundan hassas kabin seviye ayarı